Jakich pracowników szukają korporacje?

Młody, energiczny, z zapałem do pracy, nauki i rozwoju. Do tego dyspozycyjny, zaangażowany, komunikatywny, odporny na stres i zdolny do poświęceń. Właśnie taki powinien być idealny pracownik korporacji. Oczywiście w różnych strukturach biznesowych, wymagania dotyczące zatrudnionych pracowników mogą być inne. Wymienione cechy są jednak w każdym przypadku mile widziane.

Sylwetka idealnego pracownika

Korporacje najczęściej zatrudniają osoby młode, takie, które jeszcze studiują albo są tuż po odebraniu dyplomu. Co ciekawe, praca w korpo rozpoczyna się najczęściej od najniższego szczebla kariery zawodowej, ale pracownik ma szansę szybko się po nich piąć. Właśnie dlatego od kandydatów nie zawsze wymaga się doświadczenia czy konkretnych umiejętności. Powszechnie stosowane są za to rozmaite kursy i szkolenia, dzięki którym pracownik zostaje wyszkolony odpowiednio, by wykonywać dane obowiązki służbowe. Ważna jest za to znajomość języków obcych. Angielski to podstawa, ale im więcej różnych języków zna kandydat, tym ma większe szanse na otrzymanie posady.

Pracownik korporacji musi być odporny na stres – presja czasu ma działać na niego mobilizująco. Co więcej, pracownik musi umieć wykonywać wiele zadań w jednym czasie. Nierzadko zdarza się bowiem, że to jemu zostanie powierzonych kilka projektów.

Pamiętajmy, że każda korporacja posiada swoją kulturę organizacyjną. Aby móc wykonywać swoją pracę należycie, najpierw trzeba ją poznać, potem zrozumieć aż w końcu obowiązujące zasady zacząć stosować. Ci, którzy nie zaakceptują warunków, nie mają na co liczyć.

Kogo zatrudniają korporacje?

Okazuje się, że korporacje stawiają na mężczyzn. Chociaż płeć, stan cywilny, wiek, posiadanie dzieci i jakiekolwiek aspekty życia prywatnego nie powinny być brane pod uwagę, to nie da się ukryć, że zatrudniający nadal na nie patrzą.

Właśnie dlatego w korporacjach pracuje więcej mężczyzn niż kobiet. Uznaje się, że to oni są bardziej mobilni, elastyczni, dyspozycyjni. Nie są obciążeni obowiązkami domowymi, nie istnieje w ich przypadku ryzyko odejścia na urlop macierzyński, a potem wychowawczy. To panowie biorą znacznie mniej zwolnień lekarskich i wykorzystują mniej dni urlopowych. Są bardziej wydajni.

Akurat posiadanie dzieci nie powinno być przeszkodą podczas zatrudniania kobiet. Już dawno udowodniono przecież, że pracująca matka wykonuje swoje zawodowe obowiązki dużo rzetelniej. Wszystko dlatego, że jest doskonałą organizatorką. Stara się również o utrzymanie posady, bo ma przecież na kogo zarabiać.

Kto ma szansę się wybić?

Fakt, że w korporacjach zauważalna jest ogromna rotacja. Nie jest to jednak spowodowane licznymi zwolnieniami, ale raczej odejściami z pracy. Odchodzą słabi, którzy nie chcą uczestniczyć w wyścigu szczurów. Odchodzą indywidualiści, którzy nie mogą odnaleźć się podczas pracy zespołowej, a właśnie taka jest najczęściej realizowana w korporacjach.

Sukces korpo szczura osiąga niewielu. To osoby silne psychicznie, zdeterminowane, nastawione na karierę, które nierzadko poświęcają w tym celu znaczną część życia prywatnego. Tacy pracownicy mogą liczyć na wysoką pensję, ale koszt jej osiągania jest ogromny. Potwierdzono, że wypalenie zawodowe pracowników korporacyjnych przychodzi najczęściej już po trzech latach pracy. To również zatrudnieni w korporacjach częściej zapadają na depresje i nerwice.

Leave your comment

<