Czy zatrudnienie pracownika z Ukrainy jest bezpieczne i legalne?

Nie tylko Polacy wyjeżdżają z ojczyzny w poszukiwaniu lepszego życia. Znajdujemy zatrudnienie w Anglii, Niemczech, Francji i coraz częściej krajach skandynawskich. Również do Polski napływa coraz więcej cudzoziemców. Największą grupę imigrantów zarobkowych stanowią obywatele Ukrainy. Szacuje się, że w naszym kraju może pracować nawet milion Ukraińców, z czego tylko połowa ma legalne zatrudnienie.

Na szczęście tendencja ta się zmienia i sąsiedzi zza wschodniej granicy coraz częściej mogą liczyć na legalne zatrudnienie. Ogromny wpływ na to ma wsparcie unijne. Od 2014 roku, pracodawca, który zatrudni obywatela Ukrainy, nie będzie musiał odprowadzać za niego składek ZUS i dodatkowo otrzyma aż 800 złotych netto dofinansowania każdego miesiąca. Dzięki temu wynagrodzenie takiego pracownika jest mniejszym kosztem.

Wielu przedsiębiorców korzysta z tego rodzaju pomocy, to przecież wielkie oszczędności dla budżetu firmy. Jeśli weźmiemy uwagę samą pracę Ukraińców szybko dostrzeżemy, że z ich zatrudnienia wynikają same superlatywy.

Formalności

Nie wystarczy jednak stosowna umowa w formie pisemnej, by obywatel Ukrainy mógł pracować legalnie na terenie Polski. W pierwszej kolejności to on powinien postarać się o wizę. Ta upoważni go do możliwości legalnego pobytu w Polsce oraz podjęcia tutaj pracy zarobkowej w okresie 6 miesięcy. Po tym czasie wizę należy przedłużyć.

Przypomnijmy, że chociaż Ukraina nie należy do Unii Europejskiej to funkcjonują w przypadku jej obywateli uproszczone procedury podejmowania zatrudnienia poza terytorium ojczyzny. Wystarczy wspomniana już wiza a potem wiele zależy już od pracodawcy.

Obowiązki pracodawcy

To właśnie pracodawca musi złożyć do powiatowego urzędu pracy stosowane oświadczenie. To „Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi”. Rejestracja takiego pisma zajmuje najczęściej jeden dzień i po tym czasie można w pełni bezpiecznie i legalnie zatrudniać osobę, która przyjechała z Ukrainy w celach zarobkowych.

Wymagana jest rzecz jasna umowa, w formie pisemnej. To w niej powinny być zawarte wszystkie szczegóły dotyczące zatrudnienia. Okres, w jakim umowa będzie obowiązywać, obowiązki, jakie pracownik z Ukrainy będzie realizować w ramach zatrudnienia, wysokość wynagrodzenia i termin wypłaty pensji. To tylko niektóre z poruszanych kwestii. Należy pamiętać, że umowa musi być jasna i zrozumiała dla cudzoziemca. Jeśli bariera językowa jest zbyt duża, umowę trzeba rzetelnie przetłumaczyć na język ukraiński.

Po podpisaniu umowy cudzoziemiec staje się pełnoprawnym pracownikiem i wykonuje swoją pracę na takich samym zasadach jak zatrudniony Polak. Pracodawca nie może go w żaden sposób dyskryminować. Musi zapewnić mu godne warunki zatrudnienia.

Zmiany

Ciekawostką jest fakt, iż polski rząd wspiera obywateli Ukrainy, którzy chcą przyjechać do Polski w celach zarobkowych. Od nowego roku będą oni na przykład zarabiali dokładnie tylko samo, ile Polacy. Do tej pory pracodawca nie był zobowiązany do wypłaty im minimalnego wynagrodzenia, przez co Ukraińcy mogli zarabiać o wiele mniej. Od stycznia 2017 roku zostanie wprowadzony minimalny próg zarobków.

Leave your comment

<